Länkar till föreningar på orten

folkets-hus  Folkets Hus Österbybruk
Här finns information om Österbybruks Folkets Hus & Parkförening's lokaler, egna evenemang, styrelse mm. Här finns även information och länkar till det lokala föreningslivet samt företag i Österbybruk. Här finns evenemangstips och allmän information kring orten.

Boka Uppland  Boka Uppland
Vi är ett fristående företag som kostnadsfritt förmedlar olika typer av bokningsbara produkter i Uppland. Läs mer om oss och de tjänster vi erbjuder här.

upplandsbygd  Upplandsbygd
Upplandsbygd är den organisation som administrerar Leaderprojekten i Uppland. Projekten finansieras av EU, staten, kommunerna och enskilda företag och ingår i Landsbygdsprogrammet 2007-2013. Det är ett sätt att ge stöd för utvecklingen av landsbygden.

arkivet  Dannemora förenings- och hembygdsarkiv
Arkivet började sin verksamhet kring 1950. Initiativet togs av Österby-Dannemora ABF varför det främst var arbetarrörelsens organisationer som först tog arkivets möjligheter till förvaring i anspråk. Idag omfattar arkivet handlingar från omkring 125 olika föreningar inom Dannemora, Film och Morkarla socknar. Där finns även klippböcker, uppsatser och ca 15 000 foton.

vatten Vattenrådet Fyris Östra källor
Vattenrådet ska genom sin sammansättning, med bred representation från olika intressenter, genom samverkan, samsyn och konsensus verka för god vattenhushållning, jämna flöden, god vattenkvalitet och naturlig biologisk mångfald. Vattenrådet ska tillföra vattenvårdsarbetet den omfattande lokala kunskapen och kompetensen.

hembygd Dannemora hembygdsförening
Hembygdsföreningen har verksamhet även på andra platser än Hembygdsgården. Ett Vagn- och brandmuséum ligger i stallängorna på Herrgården. Ett Lantbruksmuseum med en imponerade samling gamla traktorer, jordbruksredskap och gammalt hantverk, är beläget centralt i Österbybruk.

museet Lantbruksmuséet
Lantbruksmuséet ligger i de båda kolhusen bakom Ånghammaren. Muséet är en del av Dannemora hembygdsförening.

orangeriet Orangeriträdgården
På Orangeriet odlas allt från gamla nästan bortglömda arter av blommor och grönsaker till de som finns i handeln idag. I gamla tider tjänstgjorde Orangeriet som skafferi åt Herrgården.